Arkisto

Toimintakertomus 5/2015-4/2016

1.YLEISTÄ

Suvilahti-Seura ry on Vaasan kaupungin vanhimpia asukasyhdistyksiä. Seuran toiminnan 42. vuosi on kuluvana kautena noudatellut paljolti tuttuja toimintamuotoja vakiintuneine tapahtumineen ja yhteydenpitona Vaasan kaupunkiin.

 1. JOHTOKUNTA/HALLINTO

Suvilahti-Seura r.y:n puheenjohtajana on toiminut Pirjo Andrejeff, varapuheenjohtajana Martti Jutila ja sihteerinä Esa Valtonen. Rahastonhoitajana on toiminut Paul Björklund.

Seuran johtokuntaan ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

varsinaisina jäseninä (8) Sari Sutinen, Sinikka Uitto, Esa Valtonen, Leena Kulmala, Heikki Hakala, Mari Hakanen, Martti Jutila ja Lea Kamila sekä varajäseninä (4) Pekka Perälä, Pertti Törnroos, Gunnar Elenius ja Tapio Hautamäki.

Varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet Simo Reini ja Harry Swanljung ja varatoiminnantarkastajina Inkeri Reini ja Salli Hietikko

Seuran jäsenmäärä oli 31.12.2015 n. 50 yhteisöä. Johtokunta on kokoontunut vuoden 2015 puolella viisi kertaa.

Seuran vuosikokous pidettiin Suvilahdessa sijaitsevassa Lounaskahvila Tähdessä  19.05.2015. Paikalla oli 15 kokousedustajaa kymmenestä eri taloyhtiöstä.

 1. SUVI-SIIVO

Kaupunki haastoi kaikki asukasyhdistykset perinteisiin siivoustalkoisiin keväällä 2015.

Suvilahdessa siivosimme 17.5.2015. Tarjosimme mehut niille, jotka tulivat siivoamaan. Vuosi vuodelta vapaaehtoisten siivoajien joukko on pienentynyt. Suvilahden koulun oppilaat siivosivat koulun ympäristöä. Olimme päättäneet johtokunnassa, että annamme koululle ns. siivousstipendin ja sen saa se luokka, joka siivoaa kaikista ahkerimmin. Luovutimme koululle 150 euron suuruisen stipendin, jonka koulu itse jakoi ”voittajaluokalle”.

 1. LASTEN MAASTOJUOKSUKISAT

Lasten maastojuoksukilpailut järjestettiin pururadallamme 22.9.2015.

Osanotto oli jälleen runsasta, yhteensä 122 juoksijaa. Nuorimmat olivat 1 -vuotiaita ja vanhimmat yläkouluikäisiä. Kaikki osanottajat saivat kaulaansa seuran teettämän mitalin. Seura tarjosi mehut juoksijoille. Suvilahden koulun vanhempainyhdistys SuLaVa ry myi makkaraa, kahvia sekä mokkapaloja.

 1. LASKIAISRIEHA

Seuran piti järjestää laskiaisrieha tiistaina 9.2.2016. Luonto teki jälleen tepposet sään suhteen emmekä voineet järjestää riehaa sellaisenaan. Jäälle emme päässeet polttamaan kokkoa, koska emme kyenneet kokoamaan sitä runsaan jäänpäällisen veden takia.

Järjestimme laskiaisena kuitenkin lapsille diskon yhdessä Vaasan kaupungin nuorisotoimen eli nuorisotalomme kanssa. Ohjelmassa oli musiikin ja tanssin lomassa tarjolla mehua, keksejä ja pullaa pienille tanssijoille. Seuran aikuiset toimivat myös valvojina tilaisuudessa yhdessä nuorisotalo Suviboxin henkilökunnan kanssa.

6. HIITOKILPAILUT

Lasten ja nuorten hiitokilpailut pidettiin sunnuntaina 13.3. Onneksi lunta oli riittävästi ja ladut olivat hyvät. Paikalla oli 22 hiihtäjää. Kaikki saivat muistoksi mitalin ja lisäksi lämmintä mehua. Sää oli kaunis ja aurinkokin pilkisti.

7. PIENOISSÄHKÖAUTORATA/KERHOTOIMINTA

Suvilahden pienoissähköautoradan (PSA -kerhon) toiminta jäi viime vuoden kevätkauden jälkeen toistaiseksi tauolle, koska emme löytäneet sopivaa henkilöä, jolla olisi ollut riittävää valmiutta toimia itsenäisesti varhaisnuorisoiän saavuttaneiden poikien/tyttöjen ohjaajana.

 1. Tarvikkeita, varaosia ja ratahuoltomateriaalia hankittiin iltapäivällä toimivan kerhotyön käyttöön Vaasan suomalaisen seurakunnan varhaisnuorisotyön myöntämillä rahavaroilla. Kalevi Mäki-Maunus on jatkanut edellisvuosien tapaan kerhokäytössä olevien autojen korjausta/huoltoa ja ratojen korjausta, jotta häiriötön autoilla ajo kerhojen aikana on ollut mahdollista.

  Keskiviikkona toimiva koululaisten iltapäiväkerho jatkui vilkkaana koko toimintakauden. Toimintakerhon ohjaajana on jatkanut toimipisteohjaaja Kalevi Mäki-Maunus. Hänellä on ollut apunaan syyskauden aikana työllistettynä Miro, jonka työsuhde päättyi vuoden vaihteessa. Uutena apulaisena ja samalla toisena toimipisteohjaajana aloitti vuoden 2016 alussa Teemu Laakso, joka valmistuu kevään aikana nuorisotyöntekijäksi.

  Koulun väestösuojan tiloissa toimivassa Vaasan suomalaisen seurakunnan varhaisnuorisotyön toteuttamassa iltapäiväkerhossa (toimintakerho) on ollut mukana keskimäärin 8-16 1.-4 luokan poikaa. Joka toinen keskiviikko, parittomana viikkona kerhoaika on ollut klo 12-15 välisenä aikana ja parillisilla viikoilla kerhoaika on ollut 12-14 välillä ja sen jälkeen on kerhotoimintaa jatkettu koulun liikuntasalissa sählykerhona. Sählyssä on ollut mukana 8-16 1.-4 luokan innokasta sählypoikaa. Näistä kolmasosa käy ainoastaan sählykerhossa! Toimintakerhon aikana olemme pelanneet erilaisia pelejä keskenään ja kisailleet välillä hihnavetoisilla autoilla ajaen.

  Toiveenamme edelleen on, että löytyisi joku innokas henkilö, joka voisi jatkaa koulun suojatiloissa keskeytettynä olevaa  PSA-kerhotoimintaa! Tällöin myös alueella asuvat vanhemmat varhaisnuoren iän saavuttaneet pojat ja tytöt voisivat tulla mukaan aikaisempina vuosina suosiota saaneeseen PSA-kerhoon!

  Toimintakauden pian päättyessä, tahdomme osoittaa suurkiitokset Vaasan suomalaisen seurakunnan varhaisnuorisotyölle ja Suvilahti-seuralle hyvästä yhteistyöstä. On tärkeää, että koulun tiloista löytyy kerhotoimintaa varten paikka, johon saavat osallistua myös taloudellisesti heikommassa osassa olevien kotien pojat, ensimmäisestä luokasta alkaen. Kerhossa käynti on edelleen ollut maksutonta!

  1. OSALLISTUMISIA

   

  Kaikista asukasyhdistyksistä koottu asukasyhdistysten neuvottelukunta, johon seurammekin kuuluu, kokoontui 16.3. Siellä käsiteltiin kaikille asukasyhdistyksille yhteisiä asioita.  Aiheina oli tietoa asukasyhdistyksille jaettavien avustusten myöntämisperiaatteista, josta kertoi kansliapäällikkö Anna-Maija Iitola. Suomen Kotiseutuliiton tervehdyksen toi Pohjanmaan liiton kulttuuripäällikkö Tarja Hautamäki. Vaasan kaupungin osallistumistoimikunnan työstä oli kertomassa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Anita Niemi-Iilahti.

  Lopuksi käytiin läpi myös joka asukasyhdistyksien ajankohtaiset kärkihankkeet. Puheenjohtaja Pirjo Andrejeff ja johtokunnan jäsen Pertti Törnroos osallistuivat kokoukseen.

  Syyskuun 9. päivänä järjestimme yhdessä nuorisotoimen kanssa Suviboxissa avoimien ovien päivän. Iltapäivällä Radio Vaasa kävi haastattelemassa nuorisotoimen edustajia, seuran edustajia sekä paikallista yrittäjää. Illalla Suvilahden väkeä kävi tutustumassa nuorisotalon ja seuran toimintaan. Pidimme arpajaiset ja kerroimme seuran toiminnasta. Nuorisotoimen edustajat ja muut nuorisotyössä mukana olevat kertoivat myös omasta työstään. Arpajaisten tuoton, jota kertyi noin 64 euroa, lahjoitimme nuorisotalolle.

  1. ALOITTEITA/LAUSUNTOJA

  Muutamissa kohdin jalkakäytävien laatat ovat alkaneet liikkua ja irtoilla. Kaupungilta on sanottu, että asia kuuluu taloyhtiöille.

  Lentopallokenttää haluttaisiin nuorisotilan viereiselle aukealle. VOAS omistaa maaperän, jolla kenttä sijaitsisi eikä se ollut halukas kenttää ainakaan tässä vaiheessa rakentamaan.

  Kurikankadun leikkipuistoon olemme anoneet valoja. Kaupunki lupasi laittaa valot roudan sulettua. Valoja ei ole vielä saatu.

  Kotkankadulle anoimme hidasteita ja liikennenopeuden alentamista 30 km/h. Ei ole vielä saatu eikä kaupunki ole asiaa kommentoinut.

  Annoimme lausunnon Yhdystien ja moottoritien liikennejärjestelysuunnitelmasta.

  Otimme kantaa Korkeamäen asukasyhdistyksen uudelleen perustamiseen.

  Otimme kantaa Suvilahden kirjaston säilymisen puolesta.

  1. SEURANTAA

  Kaupungin palveluiden säilyminen tai mahdollinen lisääntyminen on alueellemme tärkeää, joten palvelujen kehittymistä ja seuraamista pyrimme edistämään. Olemme saaneet pitää kirjaston ja olemme yrittäneet saada pankkiautomaattia ja apteekkipalveluita, mutta toistaiseksi tuloksetta.

  Eteläisen kaupunginselän tilannetta seurataan sekä pyritään olemaan aktiivisia mahdollisuuksien mukaan asian etenemiseksi. Maankohoamisen seurauksena lahden vesipinta pienenee jatkuvasti ja lahti kasvaa ennen pitkää umpeen, jos ei mitään tehdä. Alueesta on tehty kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma vuonna 2011.

  Ruoppaukset ovat käynnistyneet jokien suilla.

  Pyrimme vaikuttamaan alueemme liikenneturvallisuuteen toteamiemme vaarallisten paikkojen olemassa olon sekä saamiemme ehdotusten perusteella. Kuluvana kautenakin olemme tehneet kaupungille aloitteita liikenneturvallisuuden lisäämiseksi tietyillä katualueilla.

  Seuraamme uuden tulevan Satamatien väylävaihtoehtoja ja annamme lausunnon asiasta.

  Kaupungille teimme ehdotuksia mm. rantapolun ”lätäkön” siistimisestä ja aidatuksi.

  Aluetta onkin ruopattu talven aikana ja siistitty.

  1. TIEDOTUS

  Johtokunnan kokouskutsut ja seuran vuosikokouskutsut on jaettu ”luukkukantona” ja sähköpostitse.

  Teematapahtumista suvilahtelaisia on informoitu mm. jakamalla tiedotteet kerrostalojen ja  K-Market Suvilahden eteisessä sijaitsevalle seuran ilmoitustaululle sekä julkisten tilojen ilmoitustauluille.

  Seuralla on kotisivut. Osoite sivuille on www.suvilahtiseura.fi.

  Yritämme vielä parantaa yhdistyksemme tiedotusta toiminnastamme.

  1. TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

  Seuran tavoitteena on säilyttää Suvilahti arvostettuna asuinalueena sekä lisätä asukkaiden viihtyvyyttä. Todetuista epäkohdista tulee keskustella ja miettiä asian hoitamiseksi menettelytapoja, mm. yhteistoiminnassa kaupungin hallinnon kanssa. Seuran tulee jatkuvasti pyrkiä kehittämään aluetta. Tehtävää riittää myös tuleville vuosille.

  Pitemmän aikavälin tavoitteena on vaikuttaa, että

  • Suvilahden kaatopaikan jälkihoito toteutetaan
  • alueemme palvelutaso säilyy tai paranee
  • lääkekaappi/apteekkipalvelut saadaan Suvilahteen
  • asiamiesposti ja kirjasto pysyvät Suvilahdessa
  • virkistysalueet säilyisivät vähintään nykyisinä

  –      rantojemme vapaat vedet säilyvät

  Suvilahti-Seuran järjestämät tapahtumat ovat onnistuneet hyvin. Tavoitteet siltä osin on saavutettu, mistä voimme olla tyytyväisiä. Useat kaupungille tekemämme aloitteet ja pyynnöt on otettu hyvin vastaan ja pyritty mahdollisimman usein toteuttamaan.

  Esitämme kiitokset seuraaville:

  • seuran tilien hoitajalle ja toiminnantarkastajille tehtävien hyvästä hoitamisesta
  • Nuorisotalolle kokoustilojen järjestämisestä ja osallistumisesta yhteisiin tapahtumiin

  – Vaasan kaupungille hyvästä yhteistyöstä

  – Vaasan kaupungin vapaa-ajan virastolle

  – Vaasan suomalaiselle seurakunnalle

  – Suvilahden koulun vanhempainyhdistykselle SuLaVa:lle

  – Suvilahden koululle

  Huhtikuussa 2016                                                                                  Johtokunta